Ägare

Ägarlista för Cell Impact per den 1 januari 2016, och med därefter kända förändringar t o m 20160630.

1) Det berör bolaget Gesona AB

Namn A-aktier B-aktier Aktier totalt Ägarandel Röstandel
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN - 943 488 943 488 10,3% 9,0%
KÅRE GILSTRING, FAMILJ, PRIVAT OCH VIA BOLAG 1) 56 420 777 361 833 781 9,1% 12,8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION - 752 971 752 971 8,2% 7,2%
KJELL ÖSTERGREN (INKL. VIA SIX SIS AG, W8IMY) 31 794 570 945 602 739 6,6% 8,5%
JAN ALVÉN (INKL. VIA BOLAG) 30 800 311 372 342 172 3,7% 5,9%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB - 241 592 241 592 2,6% 2,3%
JAN OCH ELISABETH RYNNING VIA BOLAG OCH FAMILJ - 200 000 200 000 2,2% 1,9%
ANDERS TOLLSTEN - 147 854 147 854 1,6% 1,4%
TON INVEST 21 786 122 840 144 626 1,6% 3,3%
GÖRAN LUNDGREN - 75 022 75 022 0,8% 0,7%
ÖVRIGA 4 400 4 876 207 4 880 607 53,3% 47,0%
Totalt 145 200 9 019 652 9 164 852 100,0% 100,0%
Tips! Du kan scrolla tabellens kolumner i sidled för att se allt innehåll

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »