Skriv ut sidanStart > Investor relations > Aktieinformation > Aktiekapitalets utveckling
Start > Investor relations > Aktieinformation > Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

I nedanstående tabell presenteras aktiekapitalets utveckling sedan 1999.

År Transaktion Förändring
av A-aktier
Förändring
av B-aktier
Totalt efter
förändring
A-aktier
Totalt efter
förändring
B-aktier
Totalt
aktier
Kvotvärde Aktiekapital
1999 Nybildning 0  3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 0,10 380 000
2012 Nyemission 0 1 200 000 0 5 000 000 5 000 000 0,10 500 000
2012 Sammanläggning 0 -680 574 0 4 319 426 4 319 426 0,12 500 000
2012 Omvandling av
aktier
72 600 -72 600 72 600 4 246 826 4 319 426 0,12 500 000
2013 Företrädesemission 72 600 4 246 826 145 200 8 493 652 8 638 852 0,12 1 000 000
2016 Riktad nyemission 0 526 000 145 200 9 019 652 9 164 852 0,12 1 060 888
2016 Företrädesemission 72 600 4 509 826 217 800 13 529 478

13 747 278

0,12 1 591 332
Tips! Du kan scrolla tabellens kolumner i sidled för att se allt innehåll

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »