Skriv ut sidanStart > Cell Impacts metod
Start > Cell Impacts metod

Cell Impacts metod

Cell Impact utvecklar slagenheter, som med hög slaghastighet formar material genom så kallad adiabatisk mjukgörning. Maskinerna, och även applikationer för främst bockning och prägling, är patenterade. Tekniken är förenklat en hydrauldriven kolv som extremt snabbt accelereras till höga hastigheter på en mycket kort sträcka. Det kan exemplifieras med att trycka i en spik i en bräda (konventionell teknik) eller att slå i den med en hammare (vår höghastighetsteknonologi). Att slå med hammare är mer bekvämt och effektivt, precis som Cell Impacts slagenhet är i jämförelse med en konventionell mekanisk eller hydraulisk press.

spikgubbe2.pngspikgubbe_ny.png

 

Teknologin bygger på att slag eller impulser med extremt tryck genererar värmeenergi som inte hinner ledas vidare i varken arbetsstycke eller verktyg. Det sker vanligtvis på mindre än en tiotusendels sekund och benämns adiabatisk mjukgörning.

Cell Impacts höghastighetsslagenheter klarar av att alstra slaghastigheter på upp till 15 m/s. Den sker med hög effektivitet, repeterbarhet och noggrannhet så att processen kan upprepas år efter år utan förändringar i slagenergi och processegenskaper. När kolven har träffat verktyget återförs den till sin ursprungliga position och är därefter redo för att med stor repeterbarhet utföra nästa slag. Cykeltiden ligger generellt mellan 100 och 300 millisekunder. 

Beroende på applikation väljs maskinstorlek och typ av verktygshus och verktygskonstruktion. Maskindesignen baseras till stor del på beprövad teknik för att säkerställa kvalitet, underlätta för eftermarknaden och minimera livscykelkostnaden.

Adiabatisk mjukgörning i korthet

Adiabatik är känt sedan 40-talet (och kanske även tidigare), men det dröjde ända till 60- och 70-talet innan företag och organisationer började forska inom området.

Den genererade kinetiska energin, vilken åstadkoms av den höga kolvhastigheten, resulterar i en temperaturkoncentration i en smal och begränsad zon. Ju högre slagenergi, desto högre blir temperaturen. Den kan uppgå till 800 °C, i ett begränsat område. Ett exempel på att det rör sig om höga temperaturer framgår av bilden nedan där stången i kullagerstål har separerats några millimeter för att därefter ”svetsas” fast i en ny förskjuten position.

rod_offset.jpgrod_offset_enl.jpg

 

Detta innebär att slag eller impulser med extremt tryck genererar kvalitativa snitt, mönster eller kompakterade material på bråkdelen av en sekund eftersom ingen värmeenergi hinner ledas vidare i verktyg eller arbetsstycke. Höghastighetsslag över 10 m/s benämns vanligtvis adiabatisk mjukgörning (adiabatic softening), och möjliggör att solida metaller kan bli kapade, stansade, bockade, präglade eller kompakterade inte bara snabbare utan också med högre kvalitet jämfört med konventionella metoder.

Processen utförs kallt, d v s bockad plåt eller kapad stång är kall före och efter den har blivit formad eller kapad.

Teknikens möjligheter 

Cell Impact erbjuder en innovativ teknologi som har kapacitet att flytta på gränserna inom bland annat formning, pulverkompaktering och stansning. I regel erhålls också en lägre produktionskostnad än vid konventionell teknik.

Högre hastighet, som vi kallar för ”The Power of Speed”, ger en extremt kort och kraftig temperaturhöjning, och det resulterar i att:

  • Återfjädringen (springback) minskar
  • Behovet av pålagd kraft minskar
  • Töjningen och formbarheten ökar vid formning
  • Densiteten ökar vid kompaktering.
  • Kvaliteten på stanssnittet ökar

Den förbättrade formbarheten kan användas för att producera mer utmanande mönster, eller för att minska materialkostnaden. I båda fallen kommer den att väsentligt bidra till en ökad output, kortare cykeltider, mer kostnadseffektiv produktion och lägre investeringar, samtidigt som kvaliteten på den producerade detaljen åtminstone bibehålls eller mer sannolikt förbättras.

Sammanfattningsvis kan Cell Impacts slagenheter göra det som är omöjligt med konventionell teknologi möjligt, tack vare ”The Power of Speed”.

Mer information kring hur formbarheten ökas kan du läsa om här »

Patent och licensrättigheter

Cell Impacts teknik och metod är baserad på ett metodpatent för tillverkning av mönstrade och platta komponenter med användning av höghastighetsteknik. Patenten hindrar bland annat andra aktörer från att använda höghastighetsteknik för att med någon form av slag prägla ett mönster i en eller flera ytor oavsett vilken typ av höghastighetsmaskin som åstadkommer slagenergin.

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »