Skriv ut sidanStart > Cell Impacts metod > Håltagning och stansning
Start > Cell Impacts metod > Håltagning och stansning

Håltagning och stansning

Cell Impacts metod för stansning skiljer sig från konventionell stansning. I synnerhet för finstansning är stansens hastighet betydligt högre och processen är torr, dvs. utan smörjmedel. Med högre hastighet, typiska nivåer om 10 000 mm/s, i en stans- eller kapoperation erhålls jämfört med konventionella metoder:

  • Högre kvalitet i kapsnittet (deformation minskar, skjuvningszon ökar och graderna minskar).
  • Påtagligt reducerad risk för mikrosprickor i kapsnittet
  • Minskat kraftbehov för att genomföra stansoperationen.
  • Minimum av värmepåverkad och arbetshärdad zon.

Högre hastighet, ”The Power of Speed”, möjliggör att ultrahållfasta material, t ex presshärdat stål Rm=1.5 GPa, och oelastiska material, t ex glasfiber kan hålslås eller stansas med hög kvalitet. Vår håltagnings- och stansmetod kan med andra ord flytta på gränserna och därmed göra det som är omöjligt med dagens konventionella metoder möjligt.

 

Hur är det möjligt att kvaliteten ökar på det kapade snittet?

Stansningsoperationen (egentligen skjuvning) vid höga hastigheter utförs med en mycket snabb cykeltid där materialet, beroende på dess tjocklek, kapas inom bråkdelen av en millisekund. Det resulterat i att inom mindre än en tiotusendels sekund (<100 µs) ökar temperaturen extremt snabbt upp till åtminstone 800 °C. Det begränsas till en mycket liten volymmässig zon om maximalt en tiondels millimeter (< 0,0001 m) pga. att inte någon värme överförs från den värmepåverkande zonen till det övriga delen av material inklusive verktyg. Det kallas för adiabatisk mjukgörning. Det leder till att s.k. skjuvningsband (shear bands) uppstår, vilka orsakar utmattning (ett liknande fenomen uppstår vid kallbearbetning) av materialet.

I bilden framgår utseenden på snitt som erhålls vid olika stanshastigheter från ca 0,1 m/s (konventionellt) upp till ca 15 m/s (höghastighetsteknologi). Det stansade materialet i exemplet är ultrahållfast stål med en brottgräns på 1500 MPa.

shearing_examples.jpg

 

Nästkommande bild visar kapade snittet för en stång i smidesstål utfört med konventionell metod (låg hastighet) och med hög hastighet hos Cell Impact. Den ojämna ytan, vilken varierar mellan material, är orsakat av att brottet uppstår i och följer materialets korngränser. Det ger ett snitt som är ojämnt. Motsatsen är snitt som uppstår när höga töjningshastigheter leder till skjuvningsband. Dessa fortplantar sig inte i kristallens riktning utan kan passera befintliga korngränser i raka riktningar.

cutoff_lowvshigh_speed.jpg

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »