Skriv ut sidanStart > Investor relations > Aktieinformation > Information från Skatteverket
Start > Investor relations > Aktieinformation > Information från Skatteverket

Information från Skatteverket

Amasten Holding AB (publ):s utdelning av Cell Impact AB (publ)

Amasten Holding (publ) - tidigare Morphic Technologies (publ) - har under 2013 genomfört en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna genom utdelning av Amasten Holding AB (publ):s (”Amasten”) helägda dotterbolag Cell Impact AB (publ) (”Cell Impact”). Denna utdelning uppfyller inte kraven för att vara en Lex Asea utdelning. Skatteverkets har lämnat följande svar på hur mycket utdelningsvärdet för den skattepliktiga utdelningen av aktier i Cell Impact uppgår till. Se svaret i PDF-format här ».

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »