Insiderlista

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i Bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om Bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad. Vänligen meddela till info@cellimpact.com om ni blir insider i Bolaget. I det fall ni är insider i Bolaget och genomför en transaktion i Bolagets värdepapper, vänligen rapportera transaktionen till ovanstående mailadress senast fem dagar efter affärsdagen.

 

Insynspersoner

Namn Befattning Senaste förändring Datum Innehav
Jan Rynning privat,
genom bolag och
m. familj
Styrelseordförande

 
Nyemission december 2016 20161213 285 000 B-aktier
Jan Alvén Styrelseledamot Nyemission december 2016 20161213 46 200 A-aktier
398 215 B-aktier
Tove Langlet Styrelseledamot Nyemission december 2016 20161213 15 000 B-aktier
Kjell Östergren Styrelseledamot Nyemission december 2016 20161213

47 691 A-aktier
732 582 B-aktier

Tord Andersson

genom bolag

Styrelseledamot

Nyemission december 2016 20161213 75 000 B-aktier
Mats Wallin VD Nyemission december 2016 20161213 18 750 B-aktier
Håkan Wallin CFO   20160401 -
Martin Skrikerud CTO   20160401 -
Gert-Ove Levinsson Revisor fr  o m 20160512  - -

-

Tips! Du kan scrolla tabellens kolumner i sidled för att se allt innehåll

 

Insynshandel

Namn Förändring Datum Kommentar
Jan Rynning Köp 30 000 B-aktier
20130220-22   -
Tove Langlet Köp 1 300 B-aktier 20130617 -
Jan Rynning Köp 62 000 BTA B 20131220 Nyemission
Jan Alvén

Köp 15 400 BTA A
Köp 155 686 BTA B

20131220
 
Nyemission
Tove Langlet Köp 3 300 BTA B 20131220 Nyemission
Kjell Östergren

Köp 7 700 BTA A
Köp 214 591 BTA

20131220 Nyemission
Mattias Klintemar Köp 45 000 BTA B 20131220 Nyemission
Emil Edbom Köp 3 250 BTA B 20131220 Nyemission
Mats Wallin Köp 7 000 aktier 20140203 -
Jan Rynning Köp 14 000 aktier 20140203-04 -
Elisabeth Rynning Köp 20 000 aktier 20140203-04 Jans hustru
Elisabeth Rynning Köp 5 000 aktier 20140526 Jans hustru
Jan Rynning Köp 10 000 B-aktier 20140613  
Mats Wallin Köp 3 000 B-aktier 20140617  
Mattias Klintemar Köp 3 000 B-aktier 20140617  
Jan Rynning Köp 10 000 B-aktier 20140821  
Jan Rynning Köp 11 000 B-aktier 20141027  
Tove Langlet Köp 3 400 B-aktier 20141029  
Mats Wallin Köp 2 500 B-aktier 20141106-07  
Kjell Östergren
 

Köp 16 394 A-aktier
Köp 53 339 B-Aktier

20141120 Förvärv via
Mariegården
Jan Rynning Köp 16 000 B-aktier 20150213  
Emil Edbom Sålt 3 000 B-aktier 20150720 Slutar på Cell Impact i höst
Emil Edbom Sålt 500 B-aktier 20150731 Slutar på Cell Impact i höst
Kjell Östergren Köp 80 000 B-aktier 20160427 Förvärv via Kåre Gilstring
Kjell Östergren

Köp 150 000 B-aktier

Köp 15 897 A-aktier

20161213 Företrädesemission
Mats Wallin Köp 6 250 B-aktier 20161213 Företrädesemission
Jan Rynning Köp 95 000 B-aktier 20161213 Företrädesemission
Tove Langlet Köp 5 000 B-aktier 20161213 Företrädesemission
Jan Alven

Köp 79 643 B-aktier

Köp 15 400 A-aktier

20161213 Företrädesemission
Tord Andersson Köp 25 000 B-aktier 20161213 Företrädesemission
Tips! Du kan scrolla tabellens kolumner i sidled för att se allt innehåll

 

Tidigare insynspersoner

 

Namn Befattning Avregistreringsdatum
Emil Edbom Teknisk ansvarig 20151216
Mattias Klintemar CFO 20160401, innehav 48 400 B-aktier per 20160401
Anders Löthgren REvisor 20160512, ersatt av Gert-Ove Levinsson

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »