Skriv ut sidanStart > Investor relations > Aktieinformation > Notering på NASDAQ OMX First North
Start > Investor relations > Aktieinformation > Notering på NASDAQ OMX First North

Notering på NASDAQ OMX First North

 

Om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certifierad Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. leder NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel: 08-463 80 00.

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »