Skriv ut sidanStart > Produkter
Start > Produkter

Produkter

Cell Impact erbjuder för närvarande fem (5) standardstorlekar av höghastighetsslagenheter från 100 Joule till 12 800 Joule. Den senaste utvecklade slagenheten, HVI-U 1000M med en kapacitet upp till 150 000 Joule, genomgår för närvarande tester i våra lokaler. Den klarar av att accelera en kolv på 1300 kg upp till drygt 50 km/h och det på en sträcka på drygt 3 dm, vilket skall kan jämföras med en personbil som från stillastående kommer upp till 50 km/h på en sträcka motsvarande några stopplinjers bredder.

De främsta fördelarna med höghastighetsteknologin, adiabatisk mjukgörning, är mindre arbetshärdning, reducerade temperaturrelaterade spänningar och hög kvalitet i form av minimal deformation och grader. Det ger jämn kraftfördelning och snäva mönstertoleranser vid bockning och prägling och ett rent snitt vid kapning och stansning. Med en cykeltid mellan 0,1 och 0,3 sekunder och en kolvhastighet upp till 15 m/s ger det nya möjligheter för många olika applikationer.

Gen_data_v2_201205_20.png

Höghastighetsteknologin kan användas till olika ändamål. Den modulariserade basslagenheten utgör alltid grunden, och kompletteras med stativ, ram, automationssystem, kapenhet, etc. för att bilda en komplett systemlösning. Den kan kundanpassas för att optimeras och integreras i en särskild applikation.

Integrering av slagenheten i enklare eller mer komplicerade automatiserade lösningar för bockning eller prägling åstadkoms till en lägre investeringskostnad jämfört med traditionell teknologi. Förutom att investeringskostnaderna är lägre vid främst stora krafter, åtgår det mindre energi och möjliggör ökad produktivitet och exakta mönster med höga toleranskrav. I vissa applikationer kan teknologin ersätta exempelvis etsning och bearbetning vilket har en stor påverkan på produktkostnaden.

I kapnings- och stansningsapplikationer kan kunden inte enbart dra nytta av snittets kvalitet utan även ökad produktionstakt och förbättrade materialegenskaper. Miljöaspekten är ett annat viktigt område där tekniken är fri från smörjmedel, samt att den bidrar till att minimera metallskrot. Just clean cuts!

Vid pulverkompaktering ger höghastighetstekniken en högre densitet i den så kallade grönkroppen, jämfört med traditionell teknik. Cellimpact har också erfarenhet av kompaktering i såväl grafitpulver och grafitplattor, där det i det sistnämnda fallet har uppnåtts data på densiteten nära teoretiskt maximum.

Slagenhetens pålitlighet och tålighet har styrkts genom att den enhet som har varit i drift längst tid har åstadkommit nära 100 miljoner slag.

Produktion och kundspecifika tester

Cell Impact erbjuder även produktion av flödesplattor avsedda för bränsleceller och värmeväxlare, samt diverse kundspecifika testuppdrag i våra slagenheter.

Stamping4_450px.jpg

cell-impact_45b0450.jpg

cell-impact_45b0450.jpg

imp_unit_100m.jpg

 

HVISC20C1.jpg

HVISC20C.jpg

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »