Skriv ut sidanStart > Cell Impacts metod > Pulverkompaktering
Start > Cell Impacts metod > Pulverkompaktering

Pulverkompaktering

Cell Impacts metod för pulverkompaktering skiljer sig från konventionell kompaktering med att cykeltiden är betydligt kortare, verktygets hastighet är betydligt högre och att processen utförs utan smörjmedel i pulvret. Med högre hastighet, typiska nivåer om 10 000 mm/s, i kompakteringsapplikation erhålls jämfört med konventionella metoder:

  • Högre grön densitet och därmed förbättrade materialegenskaper både före och efter sintring.
  • Både minskad återfjädring och mindre kraft vid av kroppen.
  • Bättre formstabilitet (mindre krympning) och mindre densitetsvariaton i kroppen.
  • Förbättrad ytfinhet
  • Enklare att avgrada eftersom det med fördel utförs före sintring
  • Inget behov att bränna bort vax eller smörjmedel.
  • Minskat kraftbehov för att kompaktera materialet.

compacted_wc_mtrl.jpgdsc_1617.jpgcompacted_wc_mtrl.jpg

 

Högre hastighet, som vi benämner ”The Power of Speed”, möjliggör att olika material kan kompakteras kostnadseffektivt till hög densitet på grönkroppen. Densitet på grönkroppen överstiger 97 % av teoretisk densitet för krom- och aluminiumpulver. För Distaloy AE och Astaloy CrM uppnås värden som överstiger 96 %, och för tungsten (WC-material) uppnås 80 %.

Vår kompakteringsmetod möjliggör även att icke-metalliska material, t ex polymera och återvunna material, som inte kan kompakteras med konventionella metoder kan kompakteras med hög hastighet. Höghastighetskompaktering kan möjliggöra att det som är omöjligt med dagens konventionella metoder är möjligt med vår metod.

 

Hur är det möjligt att uppnå dessa förbättringar?

Kompakteringsprocessen, eller snarare fördelning av pulverpartiklarna kan delas in i fyra steg: omfördelning av partiklarna (A), elastisk deformation i kontaktpunkterna (B), plastisk deformation i kontaktpunkterna (C) och begränsning av ökad densitet (D).

compaction-process.jpg

I det första steget omfördelas partiklarna, som hittills har hållits i position av friktionskrafter i pulvret, så att de flyttas de till en lägre position tills det att ytterligare rörelse av kolven inte kan genomföras utan att partiklarna deformeras. Vid denna punkt har pulvret en densitet som benämns skaktäthet (tap density). Därefter ökar densiteten ytterligare via glidning mellan partiklarna och elastisk kompression. Ytterligare ökning av kompakteringskraften leder till i det tredje steget att plastisk deformation inträder, och kallsvetsning uppstår mellan partiklarna. Till sist återstår det endast en mindre volym som förblir ofyllda i den kompakterade kroppen. Det leder fram till att ytterligare ökning av densitet begränsas av partikelbindning och deformationshärdning.  Det är fullt jämförbart med vad som krävs för att forma, prägla eller smida ett massivt material.

Dynamisk kompaktering med höga hastigheter, töjningshastigheter upp till 10 000 s-1 är möjliga, genererar en tryckvåg i kompakteringsprocessen. Det genererar en plötslig och lokal ökning av temperaturen i kroppen under förloppet där deformationshärdning uppstår. Det torde även vara möjligt att se tecken på dynamisk omkristallisation (dynamic recrystillazation), vilket kan observeras vid formnings- och präglingsoperationer. Det är således temperaturökningen som renderar en högre densitet.

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »