Revisorer

Bolagets revisorer väljs av årsstämman för tiden intill det att nästa årsstämma hållits i Bolaget.

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gert-Ove Levinsson

Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS

Torsgatan 21

113 97 Stockholm

Telefon: 08-555 330 00

 

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »