prodlinanr3.jpg

Cell Impacts produktionslina är nu i drift. Den går att beskåda i drift genom att klicka på följande länk.

Affärsidé och affärsplan

Cell Impacts affärsidé är att utveckla och leverera höghastighetsslagenheter - en innovativ teknologi med prestanda som stärker kundernas konkurrenskraft och bidrar till ett hållbarare samhälle - och tillhörande tjänster till kunder på den globala marknaden.

Cell Impacts erbjudande kan delas upp i:

  1. Kompletta lösningar som levereras i samarbete med partners.
  2. Produktion av detaljer, t ex flödesplattor, i små- till medelstora volymer.
  3. Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer.
  4. Konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska kunnande utifrån höghastighetsteknologin.

Events

Cell Impact ställer tillsammans med AP&T ut på China International Hydrogen and Fuel Cell Exhibition & Conference 2017 i Beijing den 28-30 augusti. Dr. Martin Skrikerud kommer att hålla en presentation kring kostnadseffektiv produktion av flödesplattor.  Mer information: visit site».

Cell Impact ställer tillsammans med AP&T ut EVS30 - International Electrical Vehicle Symposium & Exhibition in Stuttgart 9-11 oktober. Mer information: visit site».

Cell Impact deltog på Avanza Bank börsdag den 24 november. Vår presentation kan du lyssna på via följande länk.

Cell Impact ställde ut tillsammans med partners på Fuel Cell Expo 2016 i Tokyo 2 - 4 mars. Se mer om expot på http://www.fcexpo.jp/en/ och http://www.aptgroup.com/news_events/news/News_FuelCellTokyo_2016.

Cell Impact ställde ut på Fuel Cell Seminar i Los Angeles 16-19 november 2015. En presentation, som bygger vidare på den gemensamma skrivna presentationen som hölls i Luzern (se nedan) hittar du via följande länk Presentationen i LA».

Cell Impact kommer att hålla en presentation "High-velocity stamping - An innovative technology enhancing performance of fuel cells" i Grass Lake, Detroit, Michigan den 17 september, samt i Yokohama och Shanghai i mitten av oktober. Presentationen kan du ladda ner via följande länk Presentation AP&T Seminars ».

Cell Impact ställde ut på 5:e PEFC och H2 Forum 2015 i Luzern mellan den 30:e juni och den 3:e juli tillsammans med AP&T och Sandvik.  Vi höll även en gemensamt skriven presentation som berör en alterntiv metod, från ingående tunnplåt till färdig enhet, med tillhörande kostnadsanalys för tillverkning av bipolära plattor till PEMFC. Presentationen kan du ladda ner via följande länk Presentation i Luzern».

 3d_anim.jpg

Certifieringar

Cell Impact är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004

Läs mer här »

 Kapning
Kapning
 Formning
 Formning
 Stansning
 Stansning
 Kompaktering
 Kompaktering

Adiabatisk formning

Cell Impact äger ett antal patent, och ett berör en innovativ tillverkningsmetod som formar ett exakt ytmönster med hög rörelseenergi.

Läs mer här »

Senaste uppdateringar

20170809 Events BEijing och Stuttgart adderad under Events.

20170712 Bolagets informationspolicy updaterad. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Policyer> Informationspolicy

20170712 Förändring insynspersoner. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Förteckning insynspersoner

20170609 Uppdatering utifrån stämman samt lediga tjänster. Se vidare under » Om Cell Impact> Lediga tjänster.

20170607 Protokoll årsstämma. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20170509 Presentation av ny ledamot, Thomas Carlström, inför stämman. En kort presentation om honom under » Investor Relations> Styrelse

20170410 Kallelse till bolagsstämma 20170511. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20170116 Kalendarium uppdaterat. Se vidare under » Investor Relations> Kalendarium

20161122 Prospektet avseende företrädesemissionen nås här  » Prospekt_företrädesemission.

20160818 Ägarlistan, Investor Relations> Aktieinformation> Ägare, uppdaterad med känd information t o m 20160630.

20160523 VDs anförande från stämman. Se vidare under> Bolagsstämma> Stämma

20160218 Presentation hos Penser Bank hittar du under » Nyheter

 

 

 

 

 

Nyheter och rapporter

Prenumerera på nyheter och rapporter

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »