Styrelse

Cell Impacts styrelse består av fyra personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Karlskoga. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De ledamöter som valdes av årsstämman den 24 maj 2012 redovisas för nedan. 

Namn

Född

Position

Tove Langlet

1965

Ordförande

Jan Alvén

1942

Ledamot

Kjell Östergren

1951

Ledamot

Tord Andersson 1956

Ledamot

 

Tove Langlet (född1965)

Orförande sedan 2017 , samt ledamot 2012-2017

Huvudsaklig sysselsättning: Konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelseuppdrag.

Utbildning: MBA från INSEAD i Frankrike samt Civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning från Chalmers Tekniska Högskola.

Övrigt: Tove Langlet har tidigare arbetat som Projektledare på Vattenfall AB, Managementkonsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital och Investment Manager på Verdane Capital Advisors.

Aktieinnehav: Se Insiderlistan »

Nationalitet: svensk.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Jan Alvén (född1942)

Ledamot sedan 2012

Huvudsaklig sysselsättning: Flertal styrelseuppdrag samt konsultverksamhet.

Utbildning: Ingenjörsutbildning och en teknisk bakgrund.

Övrigt: Jan Alvén är entreprenör och grundare av ett antal egna industriföretag i Sverige samt har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, och processutveckling i svenska industriföretag. Jan Alvén har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PCM (Hexagon Automation AB) samt var tidigare styrelseledamot i Dacke PMC Qingdao i Kina och PMC AS i Danmark.

Aktieinnehav: Se Insiderlistan »

Nationalitet: svensk.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

 Kjell Östergren (född 1951)

Ledamot sedan 2012

Huvudsaklig sysselsättning: Privat investerare

Utbildning: Master of International Management från American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona, i USA samt civilekonomexamen från Lunds universitet. 

Övrigt: Kjell Östergren har en omfattande bakgrund inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. Kjell Östergren har tidigare bland annat arbetat som VD för Mariegården Investment AB  samt som Director för Union House Ltd. i Singapore.

Aktieinnehav: Se Insiderlistan »

Nationalitet: svensk.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende till större aktieägare i Bolaget.

Tord Andersson (född 1956)

Ledamot sedan bolagsstämman i maj 2016

Huvudsaklig sysselsättning: Flertal uppdrag samt konsultverksamhet

Utbildning: Fil.kand. (Civ.ek.) Göteborgs Universitet, inriktning Internationell Marknadsföring, Logistik och Internationell Handelsrätt

Övrigt: Tord Andersson har en omfattande bakgrund inom utveckling och tillverkning av produktions- och automatiseringssystem för plåtformingsindustrin. Han har varit verksam som VD och koncernchef för AP&T i drygt 20 år.

Aktieinnehav: Se Insiderlistan »

Nationalitet: svensk.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Jan Rynning 1951-2017  in memorandum

Styrelseordförande 2012-2017

Den 28 februari2017 avled Cell Impacts mycket uppskattade och engagerade styrelseordförande sedan drygt fyra år, Jan Rynning, hastigt och oväntat till följd av sjukdom med hastigt förlopp. Jan Rynning, jur. kand. från Uppsala universitet, arbetade under en lång karriär juridisk rådgivning till styrelser och börsbolag. Han hade ett stort antal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag och var bland annat styrelseordförande i sju börsnoterade bolag. Jan Rynning var verksam som advokat bl.a. på Bergh & Co Advokatbyrå och G Grönberg Advokatbyrå AB.

Pressmeddelandet Cell Impacts styrelseordförande har avlidit finner du här »

 

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »